סיכום מלחמה ותחקיר מוקלט שנערך בגדוד 599 במצרים לאחר המלחמה

פרק א' - קרבות הבלימה 7.10.1973 - 8.10.1973

 


פרק ב' - "חמוטל" 9.10.1973 

 


פרק ג' - בלימה 10.10.1973 - 13.10.1973

 


פרק ד' - שב"ש 14.10.1973 

 


פרק ה' - לקראת צליחה וליל הצליחה 15.10.1973 - 16.10.1973

 


פרק ה'2 - הקרב של פלוגה ח' בליל הצליחה 

 


פרק ו' - הקרב בציר "טרטור" 16.10.1973 

 


פרק ז' - לקראת צליחה וצליחה 16.10.1973 - 17.10.1973

 


פרק ז'2 - פלוגה ז' - ת"פ חטיבה 14 בחווה הסינית ב-17.10.1973

 


פרק ח' - קרבות ה-17.10.1973

 


פרק ט' - קרבות ה-18.10.1973

 


פרק י' - 19.10.1973 - סוף המלחמה 

 

עבור לתוכן העמוד